Nodejs Day 2: Phức tạp hơn tẹo – Nodejs plus ExpressJs Plus AngularJs


Just a note:

– Có sử dụng Nodejs, expressjs, angularjs, bootstrap để làm một mini app.

Vấn đề ở đây là Angularjs hơi cần time tẹo, để build up a front end app.

_______

NOte: PREMISE trong JS là loại object có hàm “then”, ko cần nói nhiều, nhìn như sau là hiểu:

promise.then(function(result) {
  console.log(result); // "Stuff worked!"
}, function(err) {
  console.log(err); // Error: "It broke"
});

Chuỗi các “then” có thể chained, và các hàm trong “then” đc thực hiện đúng thứ tự.

Chuỗi

Advertisements

Thử dive into Node.js


Trước hết, đây không phải bài Tutorial để hướng dẫn ai. In case anyone see this, đây chỉ là blog ghi chép lại những gì mình đang tìm hiểu về Node.js.

1. Giới thiệu nodejs

– Cho phép chạy JS phía server

– Có nhiều modules hữu ích có sẵn cho ta dùng

– Có thể coi là runtime environment và library

– Sử dụng bộ compiler V8 của google (which is used in Chrome) => Very fast

Phía server viết code JS, lưu trong file abc.js, đặt file này vào thư mục, ví dụ, D:\Dev\Nodejs

Khi đó dùng Powershell (Or CMD) CD đến D:\Dev\Nodejs, rồi gõ lệnh “node abc.js”

Khi đó file abc.js sẽ được chạy.

Đã chạy thành công với nội dung của file abc.js là:

var http = require('http');
http.createServer(function (req, res) {
  res.writeHead(200, {'Content-Type': 'text/plain'});
  res.end('Songokute\n');
}).listen(9999, '127.0.0.1');
console.log('Server running at http://127.0.0.1:9999/');

Sau đó run “node abc.js” rồi vào Chrome gõ “localhost:9999”, nội dung “Songokute” sẽ được in ra.

2. Cài đặt driver để nodejs làm việc với oracle

(Trước mắt đã load đc dữ liệu từ MySQL đổ về client rồi, còn drive của Oracle nó hơi rối rắm để sau)

Develop solutions for realtime apps – Xây dựng giải pháp cho các ứng dụng thời gian thực


Giai đoạn ý tưởng

“Ứng dụng” có thể là webapp, mobile app.

Qua series sau:

Part 1, Part 2, Part 3, Guide

thì thấy có công nghệ sử dụng được là:

Pusher

Socket.IO

FireBase

Sock.JS

– … and more

slide-6-4

Những vấn đề cần giải quyết như:

– Xây dựng phía server (chạy đa nền tảng, có thể kết hợp với nhiều ngôn ngữ phía server phổ biến…)

– Xây dựng phía client (đa client, như browser, mobile)

– Tìm hiểu về security liên qua

– Truyền dữ liệu text, binary

– Performance phải tốt

– Xử lý khi disconnect

Có 4 loại realtime có thể dùng:

– PubSub

– onMessage

– RMI

– Sync

Java – Downloader and FTP


Đây là chương trình của mình (bài tập lớn môn Lập Trình Mạng)

Link down: http://www.mediafire.com/?kqaf4x4t44h4r6f

Chức năng:

1) Download file từ server (link trực tiếp, link của file Mp3 ở zing…)

PS: Những file không trực tiếp thì khi hiện dialog download thì tự đổi đuôi tương ứng nhá (như cái hình của mình, mình đưa nó về đuôi MP4)

2) Chức năng tải về và up file lên host FTP (cover chức năng của FillZilla hoặc FTPCute đó ạ)

Have fun, feel free to leave a feedback to make this software more perfect! 😀

Demo:

Kute Downloader